• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Quyết định Ban hành quy chế về công tác Thi đua- khen thưởng ngành GDĐT tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Quyết định Ban hành quy chế về công tác Thi đua- khen thưởng ngành GDĐT tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 911/SGDĐT-NV1
Ngày ban hành: 16/10/2019
Ngày ban ký: 16/10/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Ban hành quy chế về công tác Thi đua- khen thưởng ngành GDĐT tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-911-2019-1.pdfVăn bản khác