• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 1246/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 26/11/2018
Ngày ban ký: 26/11/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd_1246-sgddt_banhanhquydinhtieuchuanskkn.pdfTệp đính kèm: quydinhtieuchuan.pdf