• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ XI năm 2020

Tiêu đề: Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ XI năm 2020
Số/Ký hiệu: 456/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 29/06/2020
Ngày ban ký: 29/06/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ XI năm 2020
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-452-2020-1.pdfVăn bản khác