• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá công chức, người lao động tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Quyết định ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá công chức, người lao động tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 173/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 24/02/2020
Ngày ban ký: 24/02/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá công chức, người lao động tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-173-2020-1.pdf