• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định Ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị thuộc các cụm thi đua ngành GDĐT

Tiêu đề: Quyết định Ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị thuộc các cụm thi đua ngành GDĐT
Số/Ký hiệu: 906/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 15/10/2019
Ngày ban ký: 15/10/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị thuộc các cụm thi đua ngành GDĐT
File đính kèm: Tệp đính kèm: dinh-kemqd906.docxTệp đính kèm: qd-906-2019.signed.pdf