• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Quyết định Ban hành Tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị thuộc Cụm thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019

Tiêu đề: Quyết định Ban hành Tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị thuộc Cụm thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 1121/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 01/11/2018
Ngày ban ký: 01/11/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Ban hành Tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua các đơn vị thuộc Cụm thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1121_tieuchithidua_tccb.pdfVăn bản khác