• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 19/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 10/01/2022
Ngày ban ký: 10/01/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-19-2022.pdf