• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết đinh công bố Bộ thủ tục sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Quyết đinh công bố Bộ thủ tục sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 2872/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/08/2020
Ngày ban ký: 13/08/2020
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: công bố Bộ thủ tục sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2872-qd-ubnd.pdfVăn bản khác