• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

Tiêu đề: Quyết định công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
Số/Ký hiệu: 987/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 23/11/2021
Ngày ban ký: 23/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-987-2021.pdfVăn bản khác