• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT

Tiêu đề: Quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT
Số/Ký hiệu: 632/QĐ-SGDDT
Ngày ban hành: 03/08/2021
Ngày ban ký: 03/08/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-632-2021-1.pdfVăn bản khác