• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Quyết định Phê duyệt các dự án vào vòng 2 Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2018-2019

Tiêu đề: Quyết định Phê duyệt các dự án vào vòng 2 Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2018-2019
Số/Ký hiệu: 1390/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày ban ký: 28/12/2018
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt các dự án vào vòng 2 Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2018-2019
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1_quyetdinhvaovong_2.pdfTệp đính kèm: 3_3276_kehoachtochucthikhkt.pdf