• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 1 của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai năm học 2020-2021

Tiêu đề: Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 1 của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai năm học 2020-2021
Số/Ký hiệu: 727/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 09/09/2020
Ngày ban ký: 09/09/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 1 của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai năm học 2020-2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-727-2020-1.pdf