• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường PTDTNT-THCS-THPT Điểu Xiểng, năm học 2021 - 2022

Tiêu đề: Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường PTDTNT-THCS-THPT Điểu Xiểng, năm học 2021 - 2022
Số/Ký hiệu: 996/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 26/11/2021
Ngày ban ký: 26/11/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường PTDTNT-THCS-THPT Điểu Xiểng, năm học 2021 - 2022
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-996-2021.pdfVăn bản khác