• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định số 2200/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 về phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030

Tiêu đề: Quyết định số 2200/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2020 về phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030
Số/Ký hiệu: 2200/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 22/12/2020
Ngày ban ký: 22/01/2021
Loại văn bản: Luật
Trích yếu:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 2200_qd-ttg_22122020_1.pdf