• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Thành lập Đoàn Kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển đổi số của các trường phổ thông đạt mức 3

Tiêu đề: Quyết định Thành lập Đoàn Kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển đổi số của các trường phổ thông đạt mức 3
Số/Ký hiệu: 1176/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 15/09/2023
Ngày ban ký: 15/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Thành lập Đoàn Kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển đổi số của các trường phổ thông đạt mức 3
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1176.pdfVăn bản khác