• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Xét tuyển học bạ
  • banner vmg

Quyết định Về việc Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Quyết định Về việc Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 139/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 08/03/2019
Ngày ban ký: 08/03/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc Ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 139_noiquybaovebmnn.pdfTệp đính kèm: noiquybvbmnn.pdfVăn bản khác