• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Bình Phương gia hạn triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Tiêu đề: Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Bình Phương gia hạn triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
Số/Ký hiệu: 833/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 18/10/2021
Ngày ban ký: 18/10/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Bình Phương gia hạn triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-833-2021.pdfVăn bản khác