• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ E - Skills hoạt động giáo dục

Tiêu đề: QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ E - Skills hoạt động giáo dục
Số/Ký hiệu: 1155/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 12/09/2023
Ngày ban ký: 12/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ E - Skills hoạt động giáo dục
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1155.pdf