• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Chữ (cơ sở 2) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Tiêu đề: Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Chữ (cơ sở 2) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
Số/Ký hiệu: 147/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 08/03/2022
Ngày ban ký: 08/03/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Chữ (cơ sở 2) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-147-2022.pdf