• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đắk Lua

Tiêu đề: QUYẾT ĐỊNH Về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đắk Lua
Số/Ký hiệu: 1190/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 18/09/2023
Ngày ban ký: 18/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đắk Lua
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1190.pdf