• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện UBND xã tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện UBND xã tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 296/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/01/2021
Ngày ban ký: 22/01/2021
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện UBND xã tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 296-qd-ubnd.pdfVăn bản khác