• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị trực thuộc

Tiêu đề: Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị trực thuộc
Số/Ký hiệu: 661/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày ban ký: 28/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của các đơn vị trực thuộc
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-661-2022.pdfVăn bản khác