• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 do sử dụng kinh phí cấp bù học phí vượt quy định và sử dụng nguồn 12 không đúng nhiệm vụ được giao

Tiêu đề: Quyết định Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 do sử dụng kinh phí cấp bù học phí vượt quy định và sử dụng nguồn 12 không đúng nhiệm vụ được giao
Số/Ký hiệu: 647/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 25/07/2022
Ngày ban ký: 25/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc công bố công khai thu hồi dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 do sử dụng kinh phí cấp bù học phí vượt quy định và sử dụng nguồn 12 không đúng nhiệm vụ được giao
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-647-2022.pdfVăn bản khác