• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc công bố công khai thu hồi quỹ lương còn thừa cuối năm 2021

Tiêu đề: Quyết định Về việc công bố công khai thu hồi quỹ lương còn thừa cuối năm 2021
Số/Ký hiệu: 662/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 28/07/2022
Ngày ban ký: 28/07/2022
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc công bố công khai thu hồi quỹ lương còn thừa cuối năm 2021
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-662-2022.pdfVăn bản khác