• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ

Tiêu đề: QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ
Số/Ký hiệu: 1189/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 18/09/2023
Ngày ban ký: 18/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1189.pdf