• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2019 của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai

Tiêu đề: Quyết định về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2019 của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai
Số/Ký hiệu: 1283/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/04/2020
Ngày ban ký: 23/04/2020
Loại văn bản: Văn bản của UBND
Trích yếu: về việc công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2019 của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai
File đính kèm: Tệp đính kèm: 1283-qd-ubnd.pdfVăn bản khác