• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh Ngữ

Tiêu đề: Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh Ngữ
Số/Ký hiệu: 846/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 22/10/2021
Ngày ban ký: 22/10/2021
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh Ngữ
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-846-2021.pdf