• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Quyết định Về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ OLYMPIA tại thành phố Biên Hoà

Tiêu đề: Quyết định Về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ OLYMPIA tại thành phố Biên Hoà
Số/Ký hiệu: 1160/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 13/09/2023
Ngày ban ký: 13/09/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ OLYMPIA tại thành phố Biên Hoà
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1160.pdf