• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định về việc phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ tư thục của Sở Giáo dục và Đào tạo

Tiêu đề: Quyết định về việc phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ tư thục của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 2146/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/06/2020
Ngày ban ký: 24/06/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt danh mục mua sắm trang thiết bị dạy học cho các nhóm trẻ tư thục của Sở Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: Tệp đính kèm: phuluc2146.pdfTệp đính kèm: quyetdinh_2146.pdfVăn bản khác