• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Quyết định Về việc thành lập đoàn cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

Tiêu đề: Quyết định Về việc thành lập đoàn cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Số/Ký hiệu: 1130/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành: 27/11/2020
Ngày ban ký: 27/11/2020
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Quyết định Về việc thành lập đoàn cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
File đính kèm: Tệp đính kèm: qd-1130-2020-1.pdf