• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Số liệu thống kê giáo dục
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • GVST
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • banner vmg

Rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị

Tiêu đề: Rà soát, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị
Số/Ký hiệu: 427/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 20/02/2019
Ngày ban ký: 20/02/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu:
File đính kèm: Tệp đính kèm: 427_baocaotscong_0.pdfTệp đính kèm: bieumaubaocao_1.docTệp đính kèm: bieumaubaocao_2.doc