• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Rà soát, chấn chỉnh thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học, góp phần xây dựng trường văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh

Tiêu đề: Rà soát, chấn chỉnh thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học, góp phần xây dựng trường văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 1376/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 13/04/2023
Ngày ban ký: 13/04/2023
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Rà soát, chấn chỉnh thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học, góp phần xây dựng trường văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh
File đính kèm: Tệp đính kèm: cv-1376-2023_0001.pdfVăn bản khác