• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Hội khỏe phù đổng
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Tiêu đề: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
Số/Ký hiệu: 546/SGDĐT-TTR
Ngày ban hành: 04/03/2019
Ngày ban ký: 04/03/2019
Loại văn bản: Văn bản
Trích yếu: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
File đính kèm: Tệp đính kèm: 546_xuphathanhchinh.pdf