• Thủ tục hành chính
  • Đổi mới Giáo dục
  • Quy trình ISO
  • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
  • Tài liệu tham khảo
  • Hội khuyến học
  • Báo giáo dục Thời đại

Sao gửi Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30/12/2021 của Bộ Công an

Tiêu đề: Sao gửi Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30/12/2021 của Bộ Công an
Số/Ký hiệu: 1057/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 25/03/2022
Ngày ban ký: 25/03/2022
Loại văn bản: Thông tư các Bộ
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30/12/2021 của Bộ Công an
File đính kèm: Tệp đính kèm: 11550_1.pdf.pdfTệp đính kèm: cv-1057-2022.pdfVăn bản khác