• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 131 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4108/SGDĐT-VP

Tạm ngưng các hoạt động không cần thiết trong trường học để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 • covid.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/12/2020
3979/SGDĐT-VP

Rà soát, chấn chỉnh, hướng dẫn tổ chức giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong trường phổ thông từ năm học 2020 - 2021

 • cv-3979-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/11/2020
3898/SGDĐT-VP

Thăm hỏi, động viên đồng nghiệp và gửi kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (đợt 2)

 • cv-3898-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/11/2020
3654/SGDĐT-VP

Yêu cầu không tự tổ chức các đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh đến các tỉnh miền Trung thực hiện công tác cứu trợ, từ thiện

 • cv-3654-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/11/2020
3624/SGDĐT-VP

Thăm hỏi, động viên đồng nghiệp và gửi kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (đợt 1)

 • cv-3624-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/10/2020
3487/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản năm học 2020 - 2021

 • cv-3487-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 23/10/2020
985/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia

 • qd-985-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/10/2020
3428/SGDĐT-VP

Triển khai thông tư 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 37_2020_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3428-2020-1.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Văn phòng Sở 20/10/2020
3374/SGDĐT-VP

Vận động học sinh trên địa bàn Đồng Nai quyên góp ủng hộ, hỗ trợ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

 • cv-3374-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/10/2020
3140/SGDĐT-VP

Phát động, hưởng ứng tham gia cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” năm 2020

 • cv-3140-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/10/2020
2992/SGDĐT-VP

Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet

 • cv-2992-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/09/2020
2980/SGDĐT-VP

Hướng dẫn nội dung triển khai tại cuộc Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2020 - 2021

 • cv-2980-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 15/09/2020
2895/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống và công tác học sinh của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai - Năm học 2020 - 2021

 • cv-2895-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2020
2748/SGDĐT/VP

Tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

 • cv-2748-2020-1.pdf
 • the_le_cuoc_thi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/08/2020
2721/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021

 • cv-2721-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/08/2020
2624/BC-SGDĐT

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020 - 2021

 • cv-2642-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 21/08/2020
2686/SGDĐT-VP

Cho phép hoạt động trở lại các hoạt động giáo dục tại các trường phổ thông, các trung tâm trên địa bàn tỉnh

 • cv-2686-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/08/2020
2626/KH-SGDĐT

Kế hoạch về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) tại Sở Giáo dục và Đào tạo

 • cv-2626-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/08/2020
2414/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí

 • cv-2414-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/08/2020
2413/SGDĐT-VP

Triển khai văn bản số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 • cv-2413-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/08/2020