• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
Tổng số có: 3 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1741/KH-SGDĐT

Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai

 • cv1741_kehoachtgnh2018_2019.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/7/2018
1742/SGDĐT-VP

Tập trung chuẩn bị năm học mới 2018-2019

 • cv1742_chuanbikhaigiang.pdf
 • decuongbaocao.doc
 • mauphuluc.xls
Văn bản Văn phòng Sở 02/7/2018
1680/SGDĐT-VP

Triển khai và thực hiện theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018

 • cv1680_trienkhaithuchienquyetdinh28.pdf
Văn bản của UBND Văn phòng Sở 26/06/2018