• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 187 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4148/SGDĐT-VP

Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota Chủ đề "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ 11

 • cv-vetranhchieco.to.mouoc.pdf
 • cv-4148-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/10/2021
4088/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022

 • cv-4088-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/10/2021
4098/KH-SGDĐT

Tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai nỗ lực vượt khó, sáng tạo, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”

 • cv-4098-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/10/2021
824/QĐ-SGDĐT

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd-824-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/10/2021
3677/HD-SGDDT

Hướng dẫn Triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống và công tác học sinh của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai năm học 2021 - 2022

 • cv-3677-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2021
3636/SGDDT-VP

V/v triển khai văn bản số 1073V/v triển khai văn bản số 10737/UBND-KGVX của UBND tỉnh về phương án khai giảng năm học 2021-2022 và phát hành Thư kêu gọi năm học mới 2021-2022

 • cv-3636-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/09/2021
3335/SGDDT-VP

V/v triển khai tuyên truyền về Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam

 • cv-3335-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/08/2021
3176/SGDDT-TTR

Vv triển khai Thông tư số 19/2021/TT-BDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT

 • 19_2021_tt_bgddt.pdf.pdf
 • 19_2021_tt_bgddt_tieng_phap.pdf.pdf
 • 19_2021_tt_bgddt_tieng_trung_quoc.pdf.pdf
 • 19_2021_tt_bgddt_tieng_nhat.pdf.pdf
 • 19_2021_tt_bgddt_tieng_nga.pdf.pdf
 • cv-3176-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/08/2021
632/QĐ-SGDDT

Quyết định phân công nhiệm vụ Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở GDĐT

 • qd-632-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/08/2021
3200/SGDDT-VP

V/v báo cáo số liệu cán bộ, giáo viên cơ hữu của các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • tong_hop_so_lieu_tt_tin_hoc-ngoai_ngu.xlsx
 • cv-3200-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/08/2021
3220/SGDDT-VP

V/v triển khai, hướng dẫn danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg

 • 2-8-21-danh-muc-hang-hoa-thiet-yeu-ct16.pdf
 • 2-8-21-pl-diem-thiet-yeu-thay-cho.pdf
 • cv-3220-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/08/2021
3225/SGDDT-VP

V/v thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội gắn với tiếp tục thực hiện Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT về công tác xã hội trong trường học

 • cv-3225-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 04/08/2021
3253/SGDDT-TTR

V/v triển khai Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh

 • cv-3253-2021-1.pdf
 • 2-2021-qd-2573.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/08/2021
2949/SGDDT-VP

V/v triển khai Thể lệ Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021

 • cv-2949-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/07/2021
2913/KH-SGDDT

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

 • cv-2913-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/07/2021
2852/SGDDT-VP

V/v triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với giáo viên, học sinh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh

 • cv-2852-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/07/2021
2867/BC-SGDĐT

Tổng kết năm học 2019-2020 về công tác Ứng dụng công nghệ thông tin

 • cv-2867-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/09/2020
1306/KH-SGDĐT

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Giáo dục và Đào tạo, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2021

 • cv-1306-2021-1-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/04/2021
2278/TB-SGDĐT

Thông báo V/v tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 • cv-2278-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/06/2021
2240/SGDĐT-VP

V/v triển khai, phát động tham gia Giải báo chí xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai, lần thứ II - năm 2021

 • cv-2240-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/06/2021