• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 174 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2949/SGDDT-VP

V/v triển khai Thể lệ Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021

 • cv-2949-2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/07/2021
2913/KH-SGDDT

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

 • cv-2913-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/07/2021
2852/SGDDT-VP

V/v triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với giáo viên, học sinh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh

 • cv-2852-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 12/07/2021
2867/BC-SGDĐT

Tổng kết năm học 2019-2020 về công tác Ứng dụng công nghệ thông tin

 • cv-2867-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/09/2020
1306/KH-SGDĐT

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Giáo dục và Đào tạo, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2021

 • cv-1306-2021-1-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/04/2021
2278/TB-SGDĐT

Thông báo V/v tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 • cv-2278-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/06/2021
2240/SGDĐT-VP

V/v triển khai, phát động tham gia Giải báo chí xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai, lần thứ II - năm 2021

 • cv-2240-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/06/2021
2238/KH_SGDĐT

Kế hoạch Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ngành giáo dục và đào tạo Đồng Nai

 • cv-2238-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/06/2021
2165/KH-SGDĐT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2021 của ngành giáo dục và giáo dục tỉnh Đồng Nai.

 • cv-2165-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/05/2021
2115/SGDĐT-VP

Báo cáo nguồn kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, năm 2020

 • cv-2115-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/05/2021
2115/SGDĐT-VP

Báo cáo nguồn kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, năm 2020

 • cv-2115-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/05/2021
2052/SGDĐT-VP

V/v thẩm định và nộp hồ sơ công nhận sáng kiến năm học 2020 - 2021

Văn bản Văn phòng Sở 21/05/2021
2066/SGDĐT-VP

V/v phối hợp báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và đề xuất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

 • cv-2066-2021-1.pdf
 • de_cuong_bao_cao_cchc_6_thang_dau_nam.doc
Văn bản Văn phòng Sở 21/05/2021
1974/SGDĐT-VP

V/v thực hiện các nội dung cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1974-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/05/2021
1825/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, năm 2021

 • cv-1825-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/05/2021
1804/SGDĐT-VP

Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sau xuất hiện ca bệnh

 • cv-1804-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/05/2021
395/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • qd-395-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/04/2021
1651/SGDĐT-VP

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính

 • cv-1651-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/04/2021
1639/SGDĐT-VP

Hướng dẫn tiêu chuẩn, Quy trình xét công nhận sáng kiến; xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến phục vụ công tác thi đua khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • cv-1639-2021-1.pdf
 • phu-luc-3_mau-to-trinh-de-nghi-cong-nhan-sang-kien.docx
 • phu-luc-2_mau-tong-hop-bao-cao-de-tai-nckh.docx
 • phu-luc-1_mau-tong-hop-bao-cao-sang-kien.docx
Văn bản Văn phòng Sở 22/04/2021
1575/SGDĐT-VP

Tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông ” trên mạng xã hội CVNet năm 2021

 • cv-1575-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/04/2021