• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 121 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2992/SGDĐT-VP

Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet

 • cv-2992-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/09/2020
2980/SGDĐT-VP

Hướng dẫn nội dung triển khai tại cuộc Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2020 - 2021

 • cv-2980-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 15/09/2020
2895/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống và công tác học sinh của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai - Năm học 2020 - 2021

 • cv-2895-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/09/2020
2748/SGDĐT/VP

Tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020

 • cv-2748-2020-1.pdf
 • the_le_cuoc_thi.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/08/2020
2721/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện một số hoạt động đầu năm học 2020 - 2021

 • cv-2721-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/08/2020
2624/BC-SGDĐT

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2020 - 2021

 • cv-2642-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 21/08/2020
2686/SGDĐT-VP

Cho phép hoạt động trở lại các hoạt động giáo dục tại các trường phổ thông, các trung tâm trên địa bàn tỉnh

 • cv-2686-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/08/2020
2626/KH-SGDĐT

Kế hoạch về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin (ISO điện tử) tại Sở Giáo dục và Đào tạo

 • cv-2626-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/08/2020
2414/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí

 • cv-2414-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/08/2020
2413/SGDĐT-VP

Triển khai văn bản số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 • cv-2413-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/08/2020
2253/SGDĐT-VP

Kế hoạch Truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-2253-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/07/2020
2105/SGDĐT-VP

Tổ chức Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota "Chiếc ô tô mơ ước" lần thứ X

 • cv-2105-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/07/2020
2011/SGDĐT-VP

Phát động tham gia Cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020

 • cv-2011-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/07/2020
1743/SGDĐT-VP

Phân bố lịch nhận hồ sơ sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020

 • cv-1743-2020-1.pdf
 • cv-3203-2018.signed1.pdf
 • mau-phieu-danh-gia-de-tai-nckhspud.docx
 • mau-trinh-bay-bcnckhspud_2019-2020.docx
 • phu-luc-i_mau-bao-cao-sang-kien.doc
 • phu-luc-ii_mau-to-trinh-de-nghi-cong-nhan-sang-kien.doc
 • qd-1246-2018.signed.pdf
 • quy-dinh-tieu-chuan-danh-gia-skkn_2018.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 10/06/2020
1732/SGDĐT-VP

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đối với TTHC

 • cv-1731-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/06/2020
1558/SGDĐT-VP

Phối hợp triển khai Chương trình Tư vấn Tuyển sinh năm 2020

 • cv-1558-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/05/2020
1563/SGDĐT-VP

Triển khai giải pháp để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020 (PAPI)

 • cv-1563-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/05/2020
1508/SGDĐT-VP

Thực hiện một số nội dung đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

 • cv-1508-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/05/2020
1408/SGDĐT-VP

Thực hiện tiếp nhận – trả kết quả qua hình thức Dịch vụ bưu chính công ích trong NGành Giáo dục và Đào tạo

 • cv-1408-2020-1.signed.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 13/05/2020
1346/SGDĐT-VP

Thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

 • cv-1346-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/05/2020