• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 229 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2078/SGDĐT-VP

Tổng kết, báo cáo triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021 – 2022

 • 6_kh100_cdsgiaoducvadaotao_ubnd.pdf
 • 2_2_4088-2021_sgd.pdf
 • cv-2078-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 07/06/2022
476/QĐ-SGDĐT

Ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • qd-476-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/05/2022
477/QĐ-SGDĐT

Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh đồng Nai

 • qd-477-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 27/05/2022
1831/SGDĐT-VP

Phát động cuộc thi “Vẽ tranh về đa dạng sinh học tỉnh Đồng Nai” năm 2022

 • thuhtk2._vb-sgdvadt_phat_dong_ve_tranh_ddsh_18.04.signed.signed.pdf
 • thuhtkqd_phe_duyet_kh_tuyen_truyen_tren_ddsh_2022.signed.signed.pdf
 • 2._phu_luc_the_le_phat_dong_ve_tranh_ddsh_final_18.041.doc
 • cv-1831-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/05/2022
1574/SGDĐT-VP

Báo cáo kết quả phòng chống bạo lực học đường và lao động trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

 • cv-1574-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 28/04/2022
1496/SGDĐT-VP

Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2022 trong trường học

 • cv-1496-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/04/2022
1494/KH-SGDĐT

Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025 của ngành GDĐT

 • cv-1494-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/04/2022
1495/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, năm 2022

 • cv-1495-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/04/2022
1338/SGDĐT-VP

Tổ chức chào cờ tập trung vào sáng thứ Hai đầu tuần và tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

 • cv-1338-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 14/04/2022
1269/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm và tội phạm mua bán người; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới năm 2022 của ngành giáo dục và đào tạo

 • cv-1269-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 08/04/2022
1246/SGDĐT-VP

Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh trên địa bàn tỉnh

 • cv-1246-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/04/2022
1258/SGDĐT-VP

Triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường

 • cv-1258-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 06/04/2022
1235/SGDĐT-VP

Triển khai, phổ biến và tham gia cuộc thi "Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

 • cv-1235-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/04/2022
1163/KH-SGDĐT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2022 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai

 • cv-1163-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 31/03/2022
1132/SGDĐT-VP

Tiếp tục rà soát, cấp phát thiết bị học tập trực tuyến do Tập đoàn BCVT Việt Nam – VNPT trao tặng cho học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Đồng Nai

 • cv-1132-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/03/2022
958/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2022

 • cv-958-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 17/03/2022
932/SGDĐT-VP

Triền khai Kế hoạch Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Đồng Nai năm 2022

 • 1_kh_lhh_2022.pdf
 • cv-932-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/03/2022
863/SGDĐT-VP

GẤP: V/v tham dự vòng 2 cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai năm học 2021-2022

 • cv-863-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 11/03/2022
632/SGDĐT-VP

Hưởng ứng Cuộc thi Online “Học sinh với an toàn thông tin 2022”

 • cv-632-2022.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 23/02/2022
559/SGDĐT-VP

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2022 và những năm tiếp theo

 • mau_khai__trong_nganh.doc
 • mau_danh_sach_moi_bo_gddt_gui.docx
 • cv-559-2022.pdf
 • mau_-_to_trinh_cong_van_de_nghi.docx
Văn bản Văn phòng Sở 16/02/2022