• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 183 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1322/SGDĐT-TTR

Triển khai thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

 • cv-1322-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Thanh tra 02/04/2021
1321/QĐ-SGDĐT

Triển khai Quyết định số 880/QĐ-BCT ngày 11/03/2021 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được

 • cv-1321-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/04/2021
1335/SGDĐT-VP

Tuyên truyền Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4

 • cv-1335-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 02/04/2021
1306/KH-SGDĐT

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Giáo dục và Đào tạo, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2021

 • cv-1306-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/04/2021
1178/SGDĐT-VP

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2428/UBND của UBND tỉnh về “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025”

 • cv-1178-2021-1.pdf
 • 2-2021-kh_ubnd_cv-2428-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 26/03/2021
1149/SGDĐT-VP

Tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

 • cv-1149-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 24/03/2021
1117/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

 • cv-1117-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/03/2021
1081/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021

 • cv-1081-2021-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/03/2021
674/KH-SGDĐT

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2021

 • cv-674-2021-kh.pd.pttd.dbtt.atgt2021.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/02/2021
508/KH-SGDĐT

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong năm 2021 và thời gian tiếp theo

 • cv-508-2021-kh.daymanhcac.bp.capbach.atgt.nam2021vathoigiantieptheo.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 01/02/2021
343/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đảm bảo An toàn giao thông trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2025

 • cv-343-2021-kh.tochucpttd.db.tt.atgt.giaidoan21-25.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 22/01/2021
284/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học năm 2021

 • cv-284-2021-kh.trienkhaicongtacgd.tt.atgt.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 19/01/2021
4108/SGDĐT-VP

Tạm ngưng các hoạt động không cần thiết trong trường học để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

 • covid.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/12/2020
3979/SGDĐT-VP

Rà soát, chấn chỉnh, hướng dẫn tổ chức giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong trường phổ thông từ năm học 2020 - 2021

 • cv-3979-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 25/11/2020
3898/SGDĐT-VP

Thăm hỏi, động viên đồng nghiệp và gửi kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (đợt 2)

 • cv-3898-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 18/11/2020
3654/SGDĐT-VP

Yêu cầu không tự tổ chức các đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh đến các tỉnh miền Trung thực hiện công tác cứu trợ, từ thiện

 • cv-3654-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 03/11/2020
3624/SGDĐT-VP

Thăm hỏi, động viên đồng nghiệp và gửi kinh phí ủng hộ học sinh các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt (đợt 1)

 • cv-3624-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 30/10/2020
3487/KH-SGDĐT

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản năm học 2020 - 2021

 • cv-3487-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 23/10/2020
985/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia

 • qd-985-2020-1.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 20/10/2020
3428/SGDĐT-VP

Triển khai thông tư 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 37_2020_tt_bgddt.pdf.pdf
 • cv-3428-2020-1.pdf
Thông tư của Bộ GD&ĐT Văn phòng Sở 20/10/2020
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h