• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 27 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1381/QĐ-SGDĐT

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • 02quychequanlyvanbang_dongnai_19102023.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 19/10/2023
3676/SGDĐT-VP

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và đăng ký đánh giá ngoài năm học 2023-2024

 • cv-3676.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 11/09/2023
2215/SGDĐT-NV2

Điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

 • cv-2215.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 06/06/2023
1746/SGDĐT-NV2

Đôn đốc hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023

 • cv-1746.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 10/05/2023
611/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

 • 2019_2_3.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 28/02/2023
76/SGDĐT-NV2

Công khai các đơn vị trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2022

 • cv-76-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 09/01/2023
4822/SGDĐT-NV2

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2022-2023

 • cv-4822-2022_0001.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 12/12/2022
1755/SGDĐT-NV2

Đôn đốc hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022

 • cv-1755-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 13/05/2022
1620/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn tổ chức thực hiện kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022

 • cv-1620-2022_huongdanthi.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 04/05/2022
1561/SGDĐT-NV2

Điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

 • cv-1561-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 27/04/2022
78/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

 • cv-78-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 10/01/2022
68/HD-SGDĐT

Hướng dẫn Phát triển công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-68-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 07/01/2022
967/SGDĐ-NV2

Thực hiện việc đánh giá CBQL, GV trên hệ thống TEMIS để được tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 3 dành cho CBQL, GV

 • cv-967-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 12/03/2021
19/TB-SGDĐT

Thông báo công khai các đơn vị được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục năm 2020

 • cv-19-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 05/01/2021
4538/SGDĐT-NV2

Thống kê các đơn vị đạt KĐCLGD, đạt CQG, lập kế hoạch KĐCLGD và xây dựng trường học đạt CQG hằng năm

 • cv-4538-2020-kh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 30/12/2020
4539/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn cập nhật dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021

 • cv-4539-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 30/12/2020
2214/SGDĐT-NV2

Thay đổi thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

 • cv-2214-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 16/07/2020
1623/SGDĐT-NV2

Đôn đốc thực hiện công tác tự đánh giá CLGD các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên năm học 2019 - 2020.

 • cv-1623-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 02/06/2020
1490/BGDĐT-NV2

Thay đổi lịch tổ chức thực hiện nhiệm vụ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2020-2021

 • cv-1490-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 21/05/2020
391/SGDĐT-NV2

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021

 • cv-391-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 2 13/02/2020