• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 160 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
951/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020

 • 1.pdf
 • noi_dung_dieu_chinh_cac_mon_hoc.zip
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/04/2020
848/SGDĐT-TTR

Triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-848-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/03/2020
831/SGDĐT-NV1

Tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 • cv-831-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2020
801/SGDĐT-NV1

Báo cáo việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học

 • cv-801-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/03/2020
771/SGDĐT-NV1

Tạm dừng tổ chức họp triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-771-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/03/2020
747/SGDĐT-NV1

Cung cấp thông tin cán bộ quản lý, giáo viên phục vụ công tác bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-747-2020-1.pdf
 • gdtx__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
 • phong_gddt__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
 • thpt__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/03/2020
759/SGDĐT-NV1

KHẨN_thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • cv-759-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/03/2020
699/SGDĐT-NV1

Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp trung học thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • 2.pdf
 • 2_thpt.docx
 • 3_thcs.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020
696/SGDĐT-NV1

Báo cáo việc trường THPT cho trung tâm GDNN-GDTX tổ chức giảng dạy chương trình GDTX trong nhà trường

 • 1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020
695/SGDĐT-NV1

Báo cáo nội dung hoạt động về công tác chuyên môn trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

 • cv-695-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020
616/SGDĐT-NV1

Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019

 • cv-616-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/03/2020
547/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2020

 • cv-547-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/02/2020
467/SGDĐT-NV1

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2020

 • cv-467-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/02/2020
406/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-406-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/02/2020
336/SGDĐT-NV1

Tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác quản lý, tổ chức hoạt động thư viện trường học năm học 2019-2020

 • cv-336-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/02/2020
237/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh nội dung cho hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non

 • cv-237-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/01/2020
81/QĐ-SGDĐT

Quyết định công nhận giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019 - 2020

 • 6_qd-81_congnhangvhddatgiai.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/01/2020
80/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019 - 2020

 • 5_qd-80_pheduyetduandatgia.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/01/2020
3960/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách thức tổ chức học tập trải nghiệm & dạy học theo chủ đề trong dạy học môn Lịch sử, địa lý cấp THCS & THPT

 • cv-3960-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/12/2019
3798/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề Tổ/Nhóm trưởng môn Ngữ văn

 • cv-3798-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 05/12/2019