• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 292 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4151/SGDĐT-NV1

Tổ chức hoạt động tư vấn, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông trong Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành (ban hành theo QĐ số 16/QĐ-BGDĐT)

 • cv-4151-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/10/2021
3884/SGDĐT-NV1

Tiếp tục triển khai hoạt động dạy học trong thời gian đầu của năm học 2021-2022

 • cv-3884-2021_nv1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/09/2021
816/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 trường PTDTNT tỉnh, năm học 2021 - 2022

 • qd-816-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2021
815/QĐ-SGDĐT

Quyết định Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 10 đối với các học sinh trường PTDTNT tỉnh, năm học 2021-2022

 • qd-815-2021_dtnttinh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2021
813/QĐ-SGDĐT

Quyết định Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 6 đối với các học sinh trường PTDTNT liên huyện Tân Phú – Định Quán, năm học 2021 - 2022

 • qd-813-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/09/2021
814/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường PTDTNT liên huyện Tân Phú – Định Quán, năm học 2021 - 2022

 • qd_814_2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/09/2021
3884/SGDĐT-NV1

Tiếp tục triển khai hoạt động dạy học trong thời gian đầu của năm học 2021-2022

 • cv-3884-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/09/2021
3578/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022

 • cv-3578-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/09/2021
3624/SGDDT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2021-2022

Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
762/QĐ-SGDDT

QD Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2021 - 2022

 • qd-762-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
760/QĐ-SGDDT

QD Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 6 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng năm học 2021 - 2022

 • qd-760-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
761/QĐ-SGDDT

QD Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 6 trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán, năm học 2021 - 2022

 • qd-761-20211.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
3612/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT và GDTX năm học 2021-2022

Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
3565/SGDDT-NV1

Phối hợp tiếp nhận, tạo điều kiện cho HS học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

 • cv-3565-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2021
3564/SGDDT-NV1

Xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học 2021-202

 • cv-3564-20211.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/08/2021
3539/SGDDT-NV1

Thực hiện chương trình GDTX cấp THCS đối với lớp 6 năm học 2021-202

 • cv-3539-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/08/2021
3538/SGDDT-NV1

V/v rà soát tài khoản của giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 môn tiếng Anh trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến

 • cv-3538-202.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/08/2021
3529/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022

 • cv-3529-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/08/2021
3523/SGDDT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 cho giáo viên tiếng Anh của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-3523-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2021
3519/SGDDT-NV1

Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đối với giáo dục và đào tạo

 • cv-3519-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2021