• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • banner vmg
Tổng số có: 123 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3236/SGDĐT-NV1

Tổ chức tập huấn về quản lý, giáo viên về hướng dẫn sử dụng bộ công cụ giao tiếp cho học sinh khiếm thính cấp trung học

 • cv-3236-2019.signed.pdf
 • ds_cu_dai_bieu_kem_cv_so_3236.xlsx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/10/2019
3207/SGDĐT-NV1

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công tác tập huấn Vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông năm 2019

 • cv-3207-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/10/2019
3142/SGDĐT-NV1

Tạm ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trong & ngoài nhà trường

 • cv-3142-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-cv3142.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2019
3043/SGDĐT-NV1

Triển khai tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực về nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng

 • cv-3043-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2019
3041/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách thức tuyên truyền tìm hiểu về biển, đảo & các giá trị văn hóa _ Lịch sử địa phương các hoạt động ngoài giờ lên lớp môn lịch sử & Địa lý bậc THCS & THPT năm học 2019-2020

 • cv-3041-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2019
3020/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện công tác thư viện năm học 2019-2020

 • cv-3020-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/09/2019
2932/SGDĐT-NV1

Triệu tập Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX & triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX

 • cv-2932-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/09/2019
2875/BCĐ-XHHT

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

 • cv-2875-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2872/SGDĐT-NV1

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021

 • cv-2872-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2860/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục dân tộc

 • cv-2860-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2836/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH & tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019-2020

 • cv-2836-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2837/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn dạy nghề phổ thông năm học 2019-2020

 • cv-2837-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
776/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung đợt 3 học sinh vào lớp 10 trường PT DTNT tỉnh năm học 2019-2020

 • dinh-kem-qd776.pdf
 • qd-776-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2806/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao & y tế trường học năm học 2019-2020

 • cv-2806-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/09/2019
2805/SGDĐT-NV1

Lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

 • cv-2805-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2019
2776/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học & tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học năm học 2019-2020

 • cv-2776-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2775/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn giảng dạy môn Tin học cấp THCS, THPT & ứng dụng CNTT năm học 2019-2020

 • cv-2775-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2774/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở 2019-2020

 • cv-2774-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2753/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020

 • cv-2753-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/09/2019
2731/SGDĐT-NV1

Triệu tập Hội nghị tổng kết NH 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS

 • cv-2731-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2019