• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 300 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
302/SGDĐT-VP

Tổ chức vòng 2 Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2021-2022

 • cv-302-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/01/2022
5257/SGDĐT-NV1

Thông báo rà soát hồ sơ đăng ký dự thi Nghề phổ thông năm học 2020-2021

 • cv-5257-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/12/2021
504/BC-SGDĐT

Báo cáo về quản lý thông tin BGTX và CBQLCSGDPT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai năm 2021

 • baocao_5044_2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/12/2021
4946/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022

 • cv-4964-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/12/2021
4837/SGDĐT-NV1

Kết quả bồi dưỡng mô đun 4 và nhắc nhở việc tham gia bồi dưỡng mô đun 5 đối với CBQL, GV cấp THPT và GDTX

 • cv-4837-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/11/2021
996/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường PTDTNT-THCS-THPT Điểu Xiểng, năm học 2021 - 2022

 • qd-996-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/11/2021
4415/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học và Ngày Hội STEM năm học 2021-2022

 • cv-4415-2021.pdf
 • phu_luc_i_cac_mau_phieu_2021.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2021
4291/SGDĐT-NV1

Tiếp nhận và tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương

 • cv-4291-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/10/2021
4151/SGDĐT-NV1

Tổ chức hoạt động tư vấn, giáo dục hướng nghiệp và giáo dục nghề phổ thông trong Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành (ban hành theo QĐ số 16/QĐ-BGDĐT)

 • cv-4151-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/10/2021
815/QĐ-SGDĐT

Quyết định Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 10 đối với các học sinh trường PTDTNT tỉnh, năm học 2021-2022

 • qd-815-2021_dtnttinh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2021
816/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 trường PTDTNT tỉnh, năm học 2021 - 2022

 • qd-816-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2021
814/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường PTDTNT liên huyện Tân Phú – Định Quán, năm học 2021 - 2022

 • qd_814_2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/09/2021
813/QĐ-SGDĐT

Quyết định Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 6 đối với các học sinh trường PTDTNT liên huyện Tân Phú – Định Quán, năm học 2021 - 2022

 • qd-813-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/09/2021
3884/SGDĐT-NV1

Tiếp tục triển khai hoạt động dạy học trong thời gian đầu của năm học 2021-2022

 • cv-3884-2021_nv1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/09/2021
3884/SGDĐT-NV1

Tiếp tục triển khai hoạt động dạy học trong thời gian đầu của năm học 2021-2022

 • cv-3884-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/09/2021
3612/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT và GDTX năm học 2021-2022

Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
761/QĐ-SGDDT

QD Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 6 trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán, năm học 2021 - 2022

 • qd-761-20211.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
760/QĐ-SGDDT

QD Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 6 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng năm học 2021 - 2022

 • qd-760-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
762/QĐ-SGDDT

QD Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2021 - 2022

 • qd-762-2021.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021
3624/SGDDT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2021-2022

Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/09/2021