• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 101 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1333/SKHCN-CT6

Triển khai Thể lệ Chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập năm 2019

 • 235qd_05.08.19_vp044.signed.signed.pdf
 • 1333_07.08.19_vp044.signed.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/08/2019
2506/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn công việc của Chủ tịch Hội đồng coi thi Lý thuyết và chấm thi Thực hành nghề phổ thông năm 2019

 • 2506_huongdanchutich.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/08/2019
2505/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn vật tư thi Nghề phổ thông năm học 2018-2019

 • 2505_huongdanvattuthinghe.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/08/2019
2191/SGDĐT-NV1

Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2019-2020

 • cv-2191-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/07/2019
2159/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp từ năm học 2019-2020

 • cv-2159-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/07/2019
553/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt xét tuyển học sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện năm học 2019-2020

 • dinh-kem-qd553.pdf
 • qd-553-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/07/2019
554/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển đợt 2 học sinh vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh năm học 2019-2020

 • dinh-kem-qd554.pdf
 • qd-554-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/07/2019
2145/SGDĐT-NV1

Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tại các đơn vị giảng dạy chương trình GDTX

 • cv_2145.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/07/2019
1964/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp năm học 2019-2020

 • cv-1964-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/06/2019
1917/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT hệ 10 năm theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia, từ năm học 2019-2020

 • 1917_hoctienganh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/06/2019
1903/SGDĐT-NV1

Rà soát tiến độ xây dựng và đăng kí đánh giá ngoài công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bậc THCS và THPT năm 2019

 • 1903_chuanquocgia.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/06/2019
2562/KHLT-TĐ-GDĐT-KHCN-TTTT

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tin học trẻ" tỉnh Đồng Nai lần thứ XXIII năm 2019

 • c_2562_2019.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/06/2019
1788/SGDĐT-NV1

KHẨN: Nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành GDĐT năm 2019 (lần thứ 2)

 • cv-1788-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/06/2019
1734/SGDĐT-NV1

Triển khai dịch vụ VT&CNTT phục vụ ứng dụng CNTT Ngành Giáo dục năm học 2019-2020

 • cv-1734-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/06/2019
1724/SGDĐT-NV1

KHẨN: nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành Giáo dục năm 2019

 • cv-1724-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/05/2019
1670/SGDĐT-NV1

Thay đổi biểu mẫu duyệt tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020

 • 1670_2019.signed.pdf
 • bieumaukemcv1670.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/05/2019
1662/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Thông báo số 5125/TB-UBND và khắc phục những hạn chế sau khi kiểm tra việc quản lý, giảng dạy và sử dụng thiết bị GDQPAN

 • 1662.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/05/2019
1653/SGDĐT-NV1

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 đối với GDTX

 • cv_1653_2019.signed.pdf
 • maubaocaogdtx_kemcv1653.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/05/2019
1603/SGDĐT-NV1

KHẨN_Rà soát, cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm cơ sở dữ liệu Ngành GDĐT năm 2019

 • 1603_csdlnganh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/05/2019
1598/SGDĐT-NV1

Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự

 • 1_1598_nghiavuquansu.pdf
 • 2_2145.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/05/2019