• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 270 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2639/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2021 - 2022

 • cv-2639-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/06/2021
2640/SGDDT-NV1

V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trường PTDTNT tỉnh năm học 2021 - 2022

 • cv-2640-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/06/2021
2442/SGDĐT-NV1

Tặng Sách giáo khoa Cánh Diều cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 • cv-2442-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/06/2021
2234/SGDĐT-NV1

V/v tặng Sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 • cv-2234-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/06/2021
2104/SGDĐT-NV1

Triển khai Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại Hội nghị sơ kết bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 (trong khuôn khổ Chương trình ETEP)

 • cv-2104-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/05/2021
2100/SGDĐT-NV1

Tăng cường thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021

 • cv-2100-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/05/2021
1924/sgddt-nv1

V/v triển khai bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở học sinh năm học 2021-2022 theo chủ trương bình ổn giá của UBND tỉnh

 • cv-1924-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/05/2021
1839/SGDĐT-NV1

Tổ chức ôn tập đối với học sinh lớp 12, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 • cv-1839-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/05/2021
1613/SGDĐT-NV1

Sơ kết đánh giá 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025”

 • cv-1613-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/04/2021
1525/SGDĐT-NV1

Triển khai Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2021

 • 21_thele_cic.pdf
 • 20_kehoach_cic.pdf
 • cv-1525-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/04/2021

Dự thảo báo cáo về quản lý thông tin BDTX cho GV và CBQLCSGDPT (Báo cáo TEMIS) của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2020.

 • dongnai_bc-temis-1.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/03/2021
1302/BC-SGDĐT

Báo cáo về quản lý thông tin BDTX cho GV và CBQLCSGDPT (Báo cáo TEMIS) của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai năm 2020.

 • dongnai_bao-cao-temis.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/04/2021
1171/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn sử dụng khung năng lực giáo viên ngoại ngữ cơ sở giáo dục phổ thông

 • cv-1171-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/03/2021
1146/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh ngày kiểm tra học kì 2, lớp 9, năm học 2020-2021

 • cv-1146-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/03/2021
1088/SGDĐT-NV1

Kiểm tra học kì II và tổng kết năm học 2020-2021, bậc trung học

 • cv-1088-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/03/2021
923/SGDĐT-NV1

Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ 2020

 • cv-923-2021-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/03/2021
938/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2021 - 2022

 • cv-938-2021-1.pdf
 • cac_mau_kem_cv_so_ts_lop_6.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/03/2021
937/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 các trường PTDTNT cấp THPT năm học 2021 - 2022

 • cv-937-2021-1.pdf
 • cac_mau_kem_cv_so_ts_lop_10.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/03/2021
4220/SGDĐT-NV1

Tăng cường công tác chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018 và thông báo việc tham gia bồi dưỡng từ mô đun 2

 • cv-4220-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/12/2020
4194/SGDĐT-NV1

Thay đổi thời gian, địa điểm tập huấn mô đun 2 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-4194-thay-doi-thoi-gian-dia-diem-md2.pdf
 • lich-tap-huan-mo-dun-2-ngay-09.12.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/12/2020