• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Hội khỏe phù đổng
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 252 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4220/SGDĐT-NV1

Tăng cường công tác chuẩn bị triển khai Chương trình GDPT 2018 và thông báo việc tham gia bồi dưỡng từ mô đun 2

 • cv-4220-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/12/2020
4194/SGDĐT-NV1

Thay đổi thời gian, địa điểm tập huấn mô đun 2 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-4194-thay-doi-thoi-gian-dia-diem-md2.pdf
 • lich-tap-huan-mo-dun-2-ngay-09.12.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/12/2020
4150/SGDĐT-NV1

Tạm ngưng dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường

 • cv-4150-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/12/2020
4145/SGDĐT-NV1

Triển khai thí điểm hệ thống phần mềm quản lý dạy, học, kiểm tra trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông

 • cv-4145-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/12/2020
4061/SGDĐT-NV1

Tập huấn mô đun 2 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • lich-chinh-thuc-md2-moi-nhat.xlsx
 • cv-4061-tap-huan-mo-dun-2.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/12/2020
1130/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc thành lập đoàn cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

 • qd-1130-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/11/2020
4001/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh công văn 3970

 • cv-4001-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/11/2020
3970/SGDĐT-NV1

Kiểm tra và sơ kết học kì I bậc trung học, năm học 2020-2021

 • cv-3970-2020-1.pdf
 • phuluc-04_thcs.xls
 • phuluc-05_thpt.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/11/2020
3968/SGDĐT-NV1

Thông báo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tham gia tập huấn mô đun 1 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3968-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/11/2020
3919/SGDĐT-NV1

Thay đổi thời gian, địa điểm tập huấn mô đun 1 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3919-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/11/2020
3914/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT

 • cv-3914-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/11/2020
3661/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học cơ sở năm học 2020 – 2021

 • cv-3661-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/11/2020
3643/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học GDQPAN năm học 2020- 2021

 • cv-3643-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2020
3645/SGDĐT-NV1

Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS, THPT cách thức tham gia quản lý, học tập trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3645-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2020
3464/SGDĐT-NV1

Thay đổi thời gian tập huấn Mô đun 3 cho giáo viên cốt cán cấp THCS

 • cv-3646-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2020
3622/SGDĐT-NV1

Hoãn thời gian kiểm tra hoạt động chuyên môn cấp Tiểu học và THCS năm học 2020-2021

 • cv-3622-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/10/2020
3557/SGDĐT-NV1

Tập huấn sử dụng phần mềm ngân hàng đề thi cấp trung học cơ sở, năm học 2020-2021

 • cv-3557-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/10/2020
3559/SGDĐT-NV1

Tập huấn mô đun 1 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3559-trien-khai-tap-huan-mo-dun-1-thpt.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/10/2020
3516/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn Sinh học bậc trung học cơ sở, năm học 2020-2021

 • cv-3516-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/10/2020
3371/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2020-2021

 • cv-3373-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/10/2020