• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Số liệu thống kê giáo dục
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • GVST
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Xét tuyển học bạ
 • banner vmg
Tổng số có: 55 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
08/KH-BTC

Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc & Bế mạc Hội thao Giáo dục QP và AN THPT tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm học 2018-2019

 • 08_khhtqp.pdf
 • sodo.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/02/2018
94/QĐ-SGDĐT

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tình hình hoạt động thư viện trường học năm học 2018-2019

 • 1_94_kiemtrathuvien_nv1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/02/2019
07/BTC

Làm tốt công tác chuẩn bị Hội thao GDPQAN

 • 07_hoithaogdqp_an.pdf
 • phulucdinhkem.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/02/2019
351/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện văn bản số 978/UBND-KGVX ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh

 • 351_trienkhaivanban978.pdf
 • 86_bgddt_kemtheo978.pdf
 • 978_ubndtinh.pdf
 • botieuchitphoctap_kemtheo978.pdf
Văn bản của UBND Phòng Nghiệp vụ 1 12/02/2019
264/SGDĐT-NV1

Tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018-2019 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019

 • 264_onthithptquocgia.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/01/2019
253/SGDĐT-NV1

Kiểm tra công nhận trường tiêu học đạt chuẩn "Xanh Sạch Đẹp" năm 2019

 • 253_xanhsachdep.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/01/2019
3543/KH-SGDĐT

Kế hoạch tổ chức Hội thi Hát - Múa sân trường cấp Tiểu học năm học 2018-2019

 • 3543_muahatsantruong.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/12/2018
208/SGDĐT-NV1

Tổ chức kiểm tra đánh giá công tác hoạt động thư viện trường học năm học 2018-2019

 • 208_kiemtrathuvien.pdf
 • phulucdinhkemcv208.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/01/2019
55/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2018-2019

 • 17_55_pheduyetduandatgiai.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/01/2019
56/QĐ-SGDĐT

Quyết định Công nhận giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh thi đạt giải cấp tỉnh “Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học” năm học 2018-2019

 • 18_56_congnhangvhddatgiai.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/01/2019
198/SGDĐT-NV1

Triển khai tập huấn cho CBQL trường THCS về thực hiện đổi mới Chương trình GDPT và triển khai Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018-2025"

 • 198_taphuanthcs.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/01/2019
124/SGDĐT-NV1

Xin ý kiến đóng góp nội dung liên quan GDTX trong dự thảo Luật giáo dục sửa đổi

 • 124_gopyduthao.pdf
 • duthaoluatgd.doc
 • phieuhoi.doc
Góp ý - Dự thảo Phòng Nghiệp vụ 1 14/01/2019
1390/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt các dự án vào vòng 2 Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2018-2019

 • 1_quyetdinhvaovong_2.pdf
 • 3_3276_kehoachtochucthikhkt.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/12/2018
63/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, năm học 2018-2019

 • 63_hoinghigdqpan.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/01/2019
3276/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học, năm học 2018-2019

 • 1_32_2017_tt_bgddt.pdf
 • 2_995_huongdancuocthi_sgddt.pdf
 • 3_3276_kehoachtochucthikhkt.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/12/2018
3174/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Hướng dẫn kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc trung học, năm học 2018-2019

 • 3174_huongdankiemtrahk1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 22/11/2018
3157/KH-SGDĐT

Kế hoạch Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông lần thứ VIII năm học 2018-2019

 • 3157_hoithaoqp.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/11/2018
2962/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Tập huấn kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học kỹ thuật học sinh trung học

 • 2962_khkt_gdtrh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2018
2937/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT ngày 28/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 2937_hoithaoquocphong.pdf
 • cv11445.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/10/2018
2918/SGDĐT-GDTrH&GDTX

Góp ý dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm trường PTDTNT giai đoạn 2008-2018

 • 2918_gddt_gdtrh.pdf
 • du_thao_bao_cao_docx.docx
 • phu_luc_kem_bc_so_docx.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/10/2018