• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 292 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2837/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn dạy nghề phổ thông năm học 2019-2020

 • cv-2837-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
776/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển bổ sung đợt 3 học sinh vào lớp 10 trường PT DTNT tỉnh năm học 2019-2020

 • dinh-kem-qd776.pdf
 • qd-776-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019
2806/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao & y tế trường học năm học 2019-2020

 • cv-2806-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/09/2019
2805/SGDĐT-NV1

Lựa chọn và tổ chức tập huấn giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán

 • cv-2805-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2019
2776/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học & tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp tiểu học năm học 2019-2020

 • cv-2776-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2775/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn giảng dạy môn Tin học cấp THCS, THPT & ứng dụng CNTT năm học 2019-2020

 • cv-2775-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2774/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở 2019-2020

 • cv-2774-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/09/2019
2753/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020

 • cv-2753-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/09/2019
2731/SGDĐT-NV1

Triệu tập Hội nghị tổng kết NH 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS

 • cv-2731-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/08/2019
2718/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2019-2020

 • cv_2718_2019.signed.pdf
 • dinhkemcv2718.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/08/2019
2709/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường và cập nhật CSDL ngành giáo dục và đào tạo

 • cv-2709-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/08/2019
1333/SKHCN-CT6

Triển khai Thể lệ Chương trình Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập năm 2019

 • 235qd_05.08.19_vp044.signed.signed.pdf
 • 1333_07.08.19_vp044.signed.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/08/2019
2506/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn công việc của Chủ tịch Hội đồng coi thi Lý thuyết và chấm thi Thực hành nghề phổ thông năm 2019

 • 2506_huongdanchutich.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/08/2019
2505/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn vật tư thi Nghề phổ thông năm học 2018-2019

 • 2505_huongdanvattuthinghe.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/08/2019
2191/SGDĐT-NV1

Thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2019-2020

 • cv-2191-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/07/2019
2159/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp từ năm học 2019-2020

 • cv-2159-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/07/2019
553/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt xét tuyển học sinh vào lớp 6 các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện năm học 2019-2020

 • dinh-kem-qd553.pdf
 • qd-553-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/07/2019
554/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển đợt 2 học sinh vào lớp 10 Trường PTDTNT tỉnh năm học 2019-2020

 • dinh-kem-qd554.pdf
 • qd-554-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/07/2019
2145/SGDĐT-NV1

Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động tại các đơn vị giảng dạy chương trình GDTX

 • cv_2145.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/07/2019
1964/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp trong khuôn khổ Chương trình song ngữ và tăng cường tiếng Pháp năm học 2019-2020

 • cv-1964-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/06/2019