• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 292 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1917/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT hệ 10 năm theo Đề án Ngoại ngữ quốc gia, từ năm học 2019-2020

 • 1917_hoctienganh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/06/2019
1903/SGDĐT-NV1

Rà soát tiến độ xây dựng và đăng kí đánh giá ngoài công nhận trường đạt chuẩn quốc gia bậc THCS và THPT năm 2019

 • 1903_chuanquocgia.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/06/2019
2562/KHLT-TĐ-GDĐT-KHCN-TTTT

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Tin học trẻ" tỉnh Đồng Nai lần thứ XXIII năm 2019

 • c_2562_2019.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/06/2019
1788/SGDĐT-NV1

KHẨN: Nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành GDĐT năm 2019 (lần thứ 2)

 • cv-1788-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/06/2019
1734/SGDĐT-NV1

Triển khai dịch vụ VT&CNTT phục vụ ứng dụng CNTT Ngành Giáo dục năm học 2019-2020

 • cv-1734-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/06/2019
1724/SGDĐT-NV1

KHẨN: nhắc cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm CSDL ngành Giáo dục năm 2019

 • cv-1724-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 31/05/2019
1670/SGDĐT-NV1

Thay đổi biểu mẫu duyệt tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020

 • 1670_2019.signed.pdf
 • bieumaukemcv1670.doc
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/05/2019
1662/SGDĐT-NV1

Triển khai thực hiện Thông báo số 5125/TB-UBND và khắc phục những hạn chế sau khi kiểm tra việc quản lý, giảng dạy và sử dụng thiết bị GDQPAN

 • 1662.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/05/2019
1653/SGDĐT-NV1

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 đối với GDTX

 • cv_1653_2019.signed.pdf
 • maubaocaogdtx_kemcv1653.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/05/2019
1603/SGDĐT-NV1

KHẨN_Rà soát, cập nhật thông tin về đội ngũ NG&CBQLGD trên phần mềm cơ sở dữ liệu Ngành GDĐT năm 2019

 • 1603_csdlnganh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/05/2019
1598/SGDĐT-NV1

Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự

 • 1_1598_nghiavuquansu.pdf
 • 2_2145.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/05/2019
1508/SGDĐT-NV1

Thông báo kết quả kiểm tra công nhận trường học Xanh Sạch Đẹp năm 2019

 • 1508_2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/05/2019
1431/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2018-2019

 • file_nhapbangexcel.xls
 • huongdanthinghe_2019.pdf
 • data_nghethpt.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/05/2019
1412/SGDĐT-NV1

Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" cho giáo viên dạy môn GDCD khối THCS và THPT năm 2019

 • 1412.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/05/2019
315/QĐ-HTGV

Quyết định Ban hành Thể lệ Hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ X năm 2019

 • 315_banhanhthele.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/05/2019
1393/KH-SGDĐT

Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý giảng dạy sử dụng thiết bị môn học GDQP&AN năm học 2018-2019

 • 1393_2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/05/2019
1354/SGDĐT-NV1

Triển khai bình ổn giá sách giáo khoa năm học mới 2019-2020 theo chủ trương bình ổn giá của UBND tỉnh Đồng Nai

 • 1354_binhongia.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2019
1353/BC-SGDĐT

Báo cáo việc tổ chức thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

 • 1353_ngaysachvietnam.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2019
1287/SGDĐT-NV

Báo cáo thực trạng thư viện trường phổ thông năm học 2018-2019

 • 1287_baocaothuvien.pdf
 • decuong.doc
 • phuluc1_2.xls
 • phuluc3_4.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/05/2019
1131/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2018-2019

 • 1131_tongketthidua.pdf
 • donvi_thi-dua_2018---2019.rar
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 17/04/2019