• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 285 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3970/SGDĐT-NV1

Kiểm tra và sơ kết học kì I bậc trung học, năm học 2020-2021

 • cv-3970-2020-1.pdf
 • phuluc-04_thcs.xls
 • phuluc-05_thpt.xls
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/11/2020
3968/SGDĐT-NV1

Thông báo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tham gia tập huấn mô đun 1 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3968-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/11/2020
3919/SGDĐT-NV1

Thay đổi thời gian, địa điểm tập huấn mô đun 1 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3919-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/11/2020
3914/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT

 • cv-3914-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/11/2020
3661/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc trung học cơ sở năm học 2020 – 2021

 • cv-3661-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/11/2020
3643/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học GDQPAN năm học 2020- 2021

 • cv-3643-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2020
3645/SGDĐT-NV1

Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS, THPT cách thức tham gia quản lý, học tập trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3645-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2020
3464/SGDĐT-NV1

Thay đổi thời gian tập huấn Mô đun 3 cho giáo viên cốt cán cấp THCS

 • cv-3646-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/11/2020
3622/SGDĐT-NV1

Hoãn thời gian kiểm tra hoạt động chuyên môn cấp Tiểu học và THCS năm học 2020-2021

 • cv-3622-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/10/2020
3557/SGDĐT-NV1

Tập huấn sử dụng phần mềm ngân hàng đề thi cấp trung học cơ sở, năm học 2020-2021

 • cv-3557-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/10/2020
3559/SGDĐT-NV1

Tập huấn mô đun 1 dành cho cán bộ quản lí, giáo viên cấp THPT và GDTX thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-3559-trien-khai-tap-huan-mo-dun-1-thpt.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/10/2020
3516/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn Sinh học bậc trung học cơ sở, năm học 2020-2021

 • cv-3516-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/10/2020
3371/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2020-2021

 • cv-3373-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/10/2020
3369/KH-SGDĐT

Kế hoạch Kiểm tra hoạt động chuyên môn cấp tiểu học, trung học cơ sở năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-3369-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/10/2020
3348/SGDĐT-NV1

Thông báo kết qủa thi nghề phổ thông bậc THPT năm học 2019-2020

 • cv-3348-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/10/2020
3349/SGDĐT-NV1

Hội nghị chuyên đề môn Ngữ văn bậc THPT

 • cv-3349-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/10/2020
3285/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2020-2021

 • cv-3285-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/10/2020
3226/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với Giáo dục thường xuyên

 • cv-3226-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/10/2020
3145/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn dạy Nghề phổ thông năm học 2020 - 2021

 • cv-3145-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/10/2020
3142/SGDĐT-NV1

Hội nghị chuyên đề môn Ngữ văn bậc THCS năm học 2020 - 2021

 • cv-3142-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/10/2020
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h