• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 285 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3105/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường và cập nhật CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo

 • cv-3105-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/09/2020
3097/SGDĐT-NV1

Tập huấn nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động thư viện trường học cấp trung học năm 2020

 • cv-3097-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/09/2020
3104/SGDĐT-NV1

Kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp” cấp Tỉnh

 • 1257_phieu_danh_gia_2020.doc
 • cv-3104-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/09/2020
3075/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 bậc THCS

 • cv-3075-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/09/2020
3066/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021

 • cv-3066-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/09/2020
3053/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục dân tộc

 • cv-3053-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/09/2020
3014/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn vật tư thi Nghề phổ thông năm học 2019-2020

 • cv-3014-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2020
2999/BCĐ-XHHT

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

 • cv-2999-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2020
3005/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2020 - 2021

 • cv-3005-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/09/2020
2997/SGDĐT-NV1

Sửa đổi, bổ sung công văn 2954 về việc Hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT

 • cv-2997-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/09/2020
2954/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT

 • cv-2954-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/09/2020
2947/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bậc trung học cơ sở năm học 2020-2021

 • cv-2947-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/09/2020
733/QĐ-SGDĐT

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 và lớp 10 trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng, năm học 2020 - 2021

 • qd-733-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/09/2020
732/QĐ-SGDĐT

Hủy kết quả trúng tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 đối với các học sinh trường PTDTNT THCS - THPT Điểu Xiểng, năm học 2020 - 2021

 • qd-732-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/09/2020
727/QĐ-SGDĐT

Quyết định Phê duyệt kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 1 của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai năm học 2020-2021

 • qd-727-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2020
2872/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021

 • cv-2872-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2020
725/QĐ-SGDĐT

Quyết định hủy kết quả xét tuyển sinh vào trường PTDTNT tỉnh năm học 2020-2021 đối với học sinh không nhập học theo thông báo trúng tuyển

 • qd-725-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2020
2809/SGDD9T-NV1

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT

 • cv-2809-2020-1.pdf
 • noidungdieuchinh.rar
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2020
2808/SGDD9T-NV1

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh năm 2020

 • cv-2808-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/09/2020
2737/SGDĐT-NV1

Triệu tập hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019 - 2020, phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 –2021 cấp tiểu học

 • cv-2737-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/08/2020
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h