• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 442 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3584/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với Giáo dục thường xuyên

 • cv-3584-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/09/2022
3578/SGDĐT-NV2

Ngưng dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường và tổ chức việc học hai buổi/ngày cho học sinh

 • cv-3578-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/09/2022
3578/SGDĐT-NV1

Ngưng dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường và tổ chức việc học hai buổi/ngày cho học sinh

 • cv-3578-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/09/2022
3481/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THPT năm học 2022-2023

 • cv-3481-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2022
3482/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và giáo viên dạy hệ Giáo dục thường xuyên năm học 2022- 2023

 • cv-3482-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2022
932/QĐ-SGDĐT

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường PTDTNT-THCS-THPT Điểu Xiểng, năm học 2022-2023

 • qd-932-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2022
3486/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023

 • cv-3486-2022.pdf
 • 3822_qd_bgddt_4._tai_lieu_huong_dan_cong_tac_y_te.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2022
3417/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, vật tư và công tác tổ chức thi Nghề phổ thông năm học 2021-2022

 • cv-3417-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/09/2022
805/QĐ-SGDĐT

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 6 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS - THPT Điểu Xiểng năm học 2022-2023

 • qd-805-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/08/2022
806/QĐ-SGDĐT

Phê duyệt kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2022-2023

 • qd-806-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/08/2022
3329/SGDĐT-KHTC

Giới thiệu cuộc thi Giải thưởng Văn học trẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

 • cv-3329-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/08/2022
3328/SGDĐT-NV1

Xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023

 • cv-3328-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/08/2022
3051/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, năm 2022

 • cv-3051-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/08/2022
2964/SGDĐT-NV1

Hội nghị chuyên đề môn Ngữ văn cấp trung học, năm học 2022-2023

 • cv-2946-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/08/2022
2899/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông

 • cv-2899-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/07/2022
2903/SGDĐT-NV1

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, THPT và GDTX nhằm nâng cao năng lực thiết kế, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả giáo dục Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán học (STEM) trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh năm 2022

 • cv-2903-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/07/2022
2871/SGDĐT-NV1

Tổ chức tập huấn/hướng dẫn triển khai tài liệu chăm sóc mắt cho GV cấp THCS

 • cv-2871-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/07/2022
2833/SGDĐT-NV1

Báo cáo danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng dạy môn Tin học và Công nghệ, môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lí thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022

 • cv-2833-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/07/2022
2768/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn Tin học và Công nghệ, môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lí thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-2768-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/07/2022
2671/KH-SGDĐT

Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực tổ chức, quản lý hoạt động thư viện trường học đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh năm 2022

 • cv-2671-2022.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/07/2022