• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 285 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1700/SGDĐT-NV1

Công bố đề thi minh họa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021

 • cv-1700-2020-1.pdf
 • deminhhoa.pdf
 • deminhhoatienganh.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/08/2020
1655/KH-SGDĐT

Kế hoạch Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2020

 • cv-1655-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/06/2020
1633/SGDĐT-NV1

Tiếp tục tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác tổ chức, quản lý thư viện trường học năm học 2019- 2020

 • cv-1633-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/06/2020
1585/SGDĐT-NV1

Tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học cho cán bộ quản lý, tổ trưởng/nhóm trưởng chuyên môn cấp THPT và GDTX

 • cv-1585-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/05/2020
1434/SGDĐT-NV1

Tập huấn cho cán bộ, giáo viên cấp Tiểu học cách thức tham gia quản lý, học tập trên hệ thống bồi dưỡng trực tuyến thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-1434-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/05/2020
1411/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 các trường PTDTNT cấp huyện năm học 2020 - 2021

 • cv-1411-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/05/2020
1421/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện chương trình và kiểm tra học kì II năm học 2019 – 2020, bậc Trung học

 • cv-1421-2020-1.signed.pdf
 • anh-cautrucdekthkii.xlsx
 • dia-cautrucdekthkii.docx
 • gdcd-cautrucdekthkii.doc
 • hoa-cautrucdekthkii.docx
 • ly-cautrucdekthkii.docx
 • sinh-cautrucdekthkii.docx
 • su-cautrucdekthkii.docx
 • van-cautrucdekthkii.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/05/2020
1412/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 các trường PTDTNT cấp THPT năm học 2020 - 2021

 • cv-1412-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/05/2020
1369/SGDĐT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục được phân công dạy nhiều môn học

 • cv-1369-2-hoc-vien-hoc-nhieu-mon.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 11/05/2020
1357/SGDĐT-NV1

Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong dạy và học trực tuyến qua mạng internet

 • cv-1357-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/05/2020
1319/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS và Bổ túc THCS năm học 2019-2020

 • cv-1319-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/05/2020
1224/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn kiểm tra đánh giá học kì 2 năm học 2019-2020

 • cv-1224-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/04/2020
1228/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh kế hoạch buổi 1, bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT 2018 cho tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học

 • cv-1228-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/04/2020
1201/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị giao ban chuyên môn trực tuyến năm học 2019-2020

 • cv-1201-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/04/2020
1175/SGDĐT-NV1

Khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của học sinh lớp 12 bậc THPT

 • cv-1175-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/04/2020
1114/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn công việc của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-1114-2020-1.pdf
 • mau_kh_hd_dong_nghiep_thcs.docx
 • mau_kh_hd_dong_nghiep_thpt.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/04/2020
1113/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn công tác bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-1113-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/04/2020
1108/SGDĐT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm 2020

 • cv-1108-2020-1.pdf
 • phu_luc.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/04/2020
1087/SGDĐT-NV1

Triển khai văn bản số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14/4/2020 của Cục An toàn Thông tin

 • cv-1087-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/04/2020
1097/SGDĐT-VP

Tham gia cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"

 • cv-1097-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/04/2020
giá cà phê hôm nay giá heo hơi hôm nay giá vàng hôm nay giá xăng dầu hôm nay giá tiêu hôm nay Tỷ giá ngoại tệ hôm nay giá gas giá cao su thương trường 24h