• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 292 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1201/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị giao ban chuyên môn trực tuyến năm học 2019-2020

 • cv-1201-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/04/2020
1175/SGDĐT-NV1

Khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của học sinh lớp 12 bậc THPT

 • cv-1175-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 23/04/2020
1114/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn công việc của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán, giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-1114-2020-1.pdf
 • mau_kh_hd_dong_nghiep_thcs.docx
 • mau_kh_hd_dong_nghiep_thpt.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/04/2020
1113/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn công tác bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-1113-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/04/2020
1108/SGDĐT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm 2020

 • cv-1108-2020-1.pdf
 • phu_luc.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/04/2020
1087/SGDĐT-NV1

Triển khai văn bản số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14/4/2020 của Cục An toàn Thông tin

 • cv-1087-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/04/2020
1097/SGDĐT-VP

Tham gia cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"

 • cv-1097-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/04/2020
1088/SGDĐT-NV1

Triển khai văn bản số 487/VNPT-ĐNi ngày 13/4/2020 của Viễn thông Đồng Nai

 • cv-1088-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/10/2020
1065/SGDĐT-NV1

Triển khai hệ thống quản lý và theo dõi quá trình học tập tại nhà của học sinh

 • cv-1065-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/04/2020
1062/SGDĐT-NV1

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục

 • cv-1062-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/04/2020
984/SGDĐT-NV1

Tiếp tục giới thiệu các phần mềm, công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Corona-19

 • cv-984-2020-1.pdf
 • huongdan_viennghiencuu_ptgd.rar
 • huongdan_congnghegddongphuong.pdf
 • huongdan_sudungtuclass.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/04/2020
973/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học vì Covid-19 năm học 2019-2020

 • cv-973-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/04/2020
951/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020

 • 1.pdf
 • noi_dung_dieu_chinh_cac_mon_hoc.zip
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 01/04/2020
848/SGDĐT-TTR

Triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

 • cv-848-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 24/03/2020
831/SGDĐT-NV1

Tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 • cv-831-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/03/2020
801/SGDĐT-NV1

Báo cáo việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học

 • cv-801-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/03/2020
771/SGDĐT-NV1

Tạm dừng tổ chức họp triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp THCS thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • cv-771-2020-1.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 16/03/2020
747/SGDĐT-NV1

Cung cấp thông tin cán bộ quản lý, giáo viên phục vụ công tác bồi dưỡng đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-747-2020-1.pdf
 • gdtx__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
 • phong_gddt__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
 • thpt__thong_tin_gvcccbqlcc.xlsx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/03/2020
759/SGDĐT-NV1

KHẨN_thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 môn tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

 • cv-759-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 13/03/2020
699/SGDĐT-NV1

Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cấp trung học thực hiện Chương trình GDPT 2018

 • 2.pdf
 • 2_thpt.docx
 • 3_thcs.docx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020