• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 292 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
696/SGDĐT-NV1

Báo cáo việc trường THPT cho trung tâm GDNN-GDTX tổ chức giảng dạy chương trình GDTX trong nhà trường

 • 1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020
695/SGDĐT-NV1

Báo cáo nội dung hoạt động về công tác chuyên môn trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

 • cv-695-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 06/03/2020
616/SGDĐT-NV1

Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2019

 • cv-616-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/03/2020
547/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2020

 • cv-547-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/02/2020
467/SGDĐT-NV1

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2020

 • cv-467-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/02/2020
406/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • cv-406-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/02/2020
336/SGDĐT-NV1

Tạm hoãn thời gian tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác quản lý, tổ chức hoạt động thư viện trường học năm học 2019-2020

 • cv-336-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 07/02/2020
237/SGDĐT-NV1

Điều chỉnh nội dung cho hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục Mầm non

 • cv-237-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/01/2020
81/QĐ-SGDĐT

Quyết định công nhận giáo viên hướng dẫn học sinh tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019 - 2020

 • 6_qd-81_congnhangvhddatgiai.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/01/2020
80/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt danh sách các dự án đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học năm học 2019 - 2020

 • 5_qd-80_pheduyetduandatgia.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 10/01/2020
3960/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách thức tổ chức học tập trải nghiệm & dạy học theo chủ đề trong dạy học môn Lịch sử, địa lý cấp THCS & THPT

 • cv-3960-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 18/12/2019
3798/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề Tổ/Nhóm trưởng môn Ngữ văn

 • cv-3798-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 05/12/2019
3776/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học, năm học 2019-2020

 • 3776_kh_thikhkt.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/12/2019
3778/SGDĐT-NV1

Bổ sung lịch kiểm tra tập trung lớp 12 học kỳ I, năm học 2019-2020

 • cv-3778-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 03/12/2019
3751/SGDĐT-NV1

Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019

 • cv-3751-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 02/12/2019
3743/SGDĐT-NV1

Tập huấn, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn môn Địa lý cấp THPT năm học 2019-2020

 • cv-3743-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/11/2019
3742/SGDĐT-NV1

Tập huấn Triển khai bồi dưỡng về giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp TH, THCS, THPT

 • cv-3742-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 29/11/2019
3685/SGDĐT-NV1

Triển khai Cuộc thi Đua thuyền lập trình Arduino bằng năng lượng mặt trời

 • cv-3685-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 28/11/2019
3655/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề môn học GDQP-AN, năm học 2019-2020

 • cv-3655-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 27/11/2019
3624/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề tổ/nhóm trưởng bộ môn Sinh học

 • cv-3624-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/11/2019