• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 292 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
3604/SGDĐT-NV1

Kiểm tra và sơ kết học kỳ I bậc trung học, năm học 2019-2020

 • cv-3604-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/11/2019
3582/SGDĐT-NV1

Tập huấn CBQL, giáo viên về giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong GDTrH

 • cv-3582-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 20/11/2019
5250/SGDĐT-NV1

Tham gia diễn đàn giáo dục đổi mới, sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020

 • cv-3563-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 19/11/2019
3477/KH-SGDĐT

Kế hoạch Triển khai thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • cv-3477-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/11/2019
3478/SGDĐT-NV1

Tổ chức bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-3478-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 08/11/2019
3415/SGDĐT-NV1

Bồi dưỡng giáo viên cốt cán năm 2019 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

 • cv-3415-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2019
3373/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi lập trình giả lập Robotics lần thứ 2, năm 2019

 • cv-3373-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 30/10/2019
3340/SGDĐT-NV1

Tập huấn công tác tổ chức kiểm tra, thi trực tuyến trên máy tính thông qua hệ thống ngân hàng câu hỏi

 • cv-3340-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/10/2019
3277/KH-SGDĐT

Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng tổ trưởng, nhóm trưởng về đổi mới phương pháp dạy học

 • cv-3277-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 21/10/2019
3236/SGDĐT-NV1

Tổ chức tập huấn về quản lý, giáo viên về hướng dẫn sử dụng bộ công cụ giao tiếp cho học sinh khiếm thính cấp trung học

 • cv-3236-2019.signed.pdf
 • ds_cu_dai_bieu_kem_cv_so_3236.xlsx
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 15/10/2019
3207/SGDĐT-NV1

Triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia công tác tập huấn Vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông năm 2019

 • cv-3207-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 14/10/2019
3142/SGDĐT-NV1

Tạm ngưng cấp phép dạy thêm, học thêm trong & ngoài nhà trường

 • cv-3142-2019.signed.pdf
 • dinh-kem-cv3142.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 04/10/2019
3043/SGDĐT-NV1

Triển khai tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực về nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng

 • cv-3043-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2019
3041/SGDĐT-NV1

Tổ chức Hội nghị chuyên đề về cách thức tuyên truyền tìm hiểu về biển, đảo & các giá trị văn hóa _ Lịch sử địa phương các hoạt động ngoài giờ lên lớp môn lịch sử & Địa lý bậc THCS & THPT năm học 2019-2020

 • cv-3041-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 26/09/2019
3020/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện công tác thư viện năm học 2019-2020

 • cv-3020-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 25/09/2019
2932/SGDĐT-NV1

Triệu tập Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX & triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với GDTX

 • cv-2932-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 17/09/2019
2875/BCĐ-XHHT

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

 • cv-2875-2019-1.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2872/SGDĐT-NV1

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020-2021

 • cv-2872-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2860/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục dân tộc

 • cv-2860-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 12/09/2019
2836/SGDĐT-NV1

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH & tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019-2020

 • cv-2836-2019.signed.pdf
Văn bản Phòng Nghiệp vụ 1 09/09/2019