• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 125 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
211/QĐ-SGDĐT

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Ielts Lisa tại thành phố Biên Hoà

 • qd-211-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 16/03/2023
210/QĐ-SGDĐT

Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Lê Anh tại thành phố Biên Hoà

 • qd-210-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
209/QĐ-SGDĐT

Công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí

 • qd-209-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
208/QĐ-SGDĐT

cho phép Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Cao Trí tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-208-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
207/QĐ-SGDĐT

cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Hope triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-207-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/03/2023
105/QĐ-SGDĐT

Công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Xuân Lộc

 • qd-105-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/02/2023
104/QĐ-SGDĐT

Cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Xuân Lộc tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-104-2023_0002.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/02/2023
305/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ The Future BH

 • cv-305-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 02/02/2023
304/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Như Phạm (cơ sở 2)

 • cv-304-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 02/02/2023
78/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Xuân Thọ

 • qd-78-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/01/2023
217/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hoa văn Bình Lộc

 • cv-217-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 19/01/2023
38/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ

 • qd-38-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2023
37/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ

 • qd-37-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2023
36/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Ngôn Ngữ tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-36-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2023
27/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Thanh Bình

 • qd-27-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 12/01/2023
26/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Đoàn Kết

 • qd-26-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 12/01/2023
10/QĐ-SGDĐT

Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm đào tạo Anh ngữ OLA tại Long Khánh

 • qd-10-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/01/2023
09/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-09-2023_0001.pdf
Văn bản Văn phòng Sở 05/01/2023
08/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Việt Tri Thức tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-08-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/01/2023
33/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hello English

 • cv-33-2023_0001.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/01/2023