• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 67 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
2257/SGDĐT-TCCB

Triển khai thực hiện việc chuyển công tác và tiếp nhận viên chức đầu năm học 2022-2023

 • 2257_2022_thoigian_chuyendoicongtac.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/06/2022
1947/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Liên Kết Quốc tế (cơ sở 7)

 • cv-1947-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/05/2022
1948/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Hạnh Phúc

 • cv-1948-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/05/2022
1761/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tương Lai Việt

 • cv-1761-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/05/2022
277/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý trường THPT Nhơn Trạch

 • qd-277-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/04/2022
208/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý trường THPT Võ Trường Toản

 • qd-208-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/03/2022
147/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thế Giới Chữ (cơ sở 2) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-147-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/03/2022
146/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ The Youth Academy triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-146-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/03/2022
810/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ J&E Việt Nam

 • cv-810-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/03/2022
91/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý trường THPT Vĩnh Cửu

 • qd-91-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/01/2022
25/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-25-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
24/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại các bộ quản lý trường THPT Điểu Cải

 • qd-24-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
26/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại các bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-26-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
19/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-19-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/01/2022
20/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-20-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/01/2022
72/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ The Youth Academy

 • cv-72-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/01/2022
1168 và 1169/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-1168-2021.pdf
 • qd-1169-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/12/2021
1170/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THCS-THPT Bàu Hàm

 • qd-1170-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/12/2021
1157/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Trấn Biên

 • qd-1157-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 24/12/2021
1125/QĐ-SGDĐT

Quyết định Điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường THPT Long Khánh

 • qd-1125-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/12/2021