• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 57 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
25/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-25-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
24/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại các bộ quản lý trường THPT Điểu Cải

 • qd-24-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
26/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại các bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-26-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/01/2022
19/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-19-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/01/2022
20/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-20-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/01/2022
72/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ The Youth Academy

 • cv-72-2022.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/01/2022
1168 và 1169/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Định Quán

 • qd-1168-2021.pdf
 • qd-1169-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/12/2021
1170/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THCS-THPT Bàu Hàm

 • qd-1170-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/12/2021
1157/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Trấn Biên

 • qd-1157-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 24/12/2021
1125/QĐ-SGDĐT

Quyết định Điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý trường THPT Long Khánh

 • qd-1125-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/12/2021
1108/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Dầu Giây

 • qd-1108-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/12/2021
1033/QĐ-SGDĐT

Quyết định, điều động cán bộ quản lý trường THPT Xuân Lộc

 • qd-1033-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/11/2021
1010/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Lê Hồng Phong

 • qd-1010-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 26/11/2021
982/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm lại các bộ quản lý trường THPT Trấn Biên

 • qd-982-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/11/2021
939/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Lê Hồng Phong

 • qd-939-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 11/11/2021
940/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trường THPT Ngô Quyền

 • qd-940-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 11/11/2021
4465/KH-SGDĐT

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2021 – 2022

 • cv-4465-2021.pdf
 • phieu_dang_ky_du_tuyen_2021.doc
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/11/2021
4465/KH-SGDĐT

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 1 năm học 2021 – 2022 (có bổ sung nhu cầu tuyển dụng so với bản đăng ngày 03/11/2021)

 • kh-4465.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/11/2021
897/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép tổ chức hoạt động giáo dục của Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Quốc tế Bắc Mỹ Marianapolis - cơ sở Biên Hòa

 • qd-897-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 01/11/2021
846/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc công nhận lại Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh Ngữ

 • qd-846-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/10/2021