• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
Tổng số có: 35 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
833/QĐ-SGDĐT

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Bình Phương gia hạn triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-833-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/10/2021
832/QĐ-SGDĐT

Quyết định Bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý Trường THPT Long Thành

 • qd-832-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/10/2021
822/SGDĐT-QĐ

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Minh Phương (Cơ sở 2) Triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-822-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/10/2021
821/SGDĐT-QĐ

Quyết định về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Minh Phương (Cơ sở 3) Triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-821-2021.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 08/10/2021
1922/sgddt-tccb

V/v hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2020-2021

Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 12/05/2021
3681/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn hoạt động Cụm thi đua năm học 2020 - 2021

 • cv-3681-2020.pdf
 • mau_2020_-2021.xlsx
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/11/2020
3680/SGDĐT-NV1

Đóng góp ý kiến góp ý dự thảo Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo

 • cv-3680-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 05/11/2020
2989/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 – 2021

 • cv-2989-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 17/09/2020
2764/SGDĐT-TCCB

Đào tạo liên thông, văn bằng 2 các ngành sư phạm năm 2020

 • cv-2764-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/08/2020
2618/SGDĐT-TCCB

Viên chức liên hệ chuyển công tác đến các cơ sở giáo dục ngoài tỉnh, đến các đơn vị trực thuộc cấp huyện thuộc tỉnh

 • cv-2618-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/08/2020
2363/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn chuyển công tác và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo

 • cv-2363-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/07/2020
2297/TB-SGDĐT

Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm học 2019-2020

 • 03-tb-2297-2020-tb-trieu-tap.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/07/2020
581/QĐ-SGDĐT

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm học 2019-2020

 • 02-qd-581-2020-cong-nhan-trung-tuyen.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/07/2020
580/QĐ-SGDĐT

Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 2 năm học 2019-2020

 • 01-qd-580-2020-quyet-dinh-phe-duyet.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/07/2020
1913/SGDĐT-TCCB

Kế hoạch Xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt II năm học 2019- 2020

 • cv-1913-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/06/2020
1810/SGDĐT-TCCB

Hướng dẫn tổng kết thi đua năm học 2019 - 2020

 • cv-1810-2020-1.pdf
 • de_nghi_cong_nhan_muc_do_htnv.doc
 • phuluc-2.docx
 • thanh_tich_ca_nhan.doc
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 16/06/2020
585/BC-SGDĐT

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm học 2019-2020

 • cv-585-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/02/2020
173/QĐ-SGDĐT

Quyết định ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá công chức, người lao động tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-173-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 24/02/2020
21/SGDĐT-TCCB

Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2020

 • cacmau.rar
 • cv-21-2020-1.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 02/01/2020
20/KH-SGDĐT

Kế hoạch Tổ chức xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ XV năm 2020

 • cv-20-2020-1.pdf
 • phu_luc_nha_giao_uu_tu.docx
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 02/01/2020