• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 318 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1623/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Unibee

 • qd-cngd-nn-unibee.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/11/2023
5069/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Chuyên Anh

 • bh_chuyenanh.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/11/2023
5005/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Unibee

 • cv-tttt-nn-unibee.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 27/11/2023
1608/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Trí Việt triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • bh_triviet_hd.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 27/11/2023
1591/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Konnichiwa triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 23/11/2023
1566/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 • qd-hoat-dong-new-g.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/11/2023
1567/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Luân Đôn triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • vc_luandon_hd.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/11/2023
1568/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Trung QTEDU Nhơn Trạch triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • ntrach_qtedu_hd.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/11/2023
1569/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ ABC Bingo triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • bh_abcbingo_hd.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/11/2023
1570/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Professionalism triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • bh_professionalism_hd.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/11/2023
1571/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thạnh Phú triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • vc_thanhphu_hd.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/11/2023
4907/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Trí Việt

 • bh_triviet.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 21/11/2023
4861/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Ms Hoa (cơ sở 2)

 • bh_mshoacs2.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/11/2023
4862/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Phạm Mai

 • bh_phammai.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/11/2023
4863/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tây Việt Mỹ

 • bh_tayvietmy.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/11/2023
4666/SGDĐT-TCCB

Cho phép giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Tân Minh

 • 4vb_tanminh.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 09/11/2023
1505/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý trường THPT Xuân Lộc

 • qd-bn-xuan-loc.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 09/11/2023
1506/QĐ-SGDĐT

Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý trường THPT Tam Hiệp

 • qd-bn-hoang-mai-lan.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 09/11/2023
1457/QĐ-SGDĐT

Quyết định cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Ưu Tú triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • 29_bh_uutu.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 31/10/2023
4504/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ ABC Bingo

 • 87_bh_abcbingo.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/10/2023