• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 318 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
4505/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Queen

 • 86_bh_queen.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/10/2023
4506/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Chuyên Gia Đào Tạo IELTS

 • 84_bh_chuyengiadaotaoielts.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/10/2023
4507/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế AIM

 • 85_bh_aim.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 30/10/2023
4297/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Luân Đôn

 • 82_vc_luandon.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/10/2023
1363/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • 27_bh_thandong.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/10/2023
1364/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ TAIYOU tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • 28_bh_taiyou.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/10/2023
4266/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Tiếng Trung QTEDU Nhơn Trạch

 • 83_ntrach_qtedu.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 17/10/2023
4221/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Professionalism

 • 81_bh_professionalism.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 12/10/2023
1319/QĐ-SGDĐT

Quyết định Bổ sung quy hoạch chức danh Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020 - 2025

 • qd-phe-duyet-bo-sung-qh-2020-2025.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 10/10/2023
1309/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc giao phụ trách điều hành hoạt động của Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 • qd-phu-trach-truc-tu.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 09/10/2023
1301/QĐ-SGDĐT

Về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • 5qd_tvdh_konnichiwa.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 06/10/2023
1299/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Sea hoạt động giáo dục

 • qd-hoat-dong-ttnn-sea.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 06/10/2023
1283/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Nam Anh triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • 192_bh_namanh.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 04/10/2023
1282/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Hoàng Kim triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • 191_vc_hoangkim.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 04/10/2023
1278/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ (cơ sở 3) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • 193_bh_vietmycs3.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/10/2023
4057/SGDĐT-TCCB

Thực hiện Văn bản số 5150/BGDĐT-GDTX hướng dẫn công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học

 • van_ban-trien-khai.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 03/10/2023
1266/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1266.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/09/2023
1269/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 5) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1269.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/09/2023
1267/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 6) triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1267.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/09/2023
1268/QĐ-SGDĐT

Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4)

 • qd-1268.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 28/09/2023