• Thủ tục hành chính
 • Đổi mới Giáo dục
 • Quy trình ISO
 • Tra cứu thông tin tốt nghiệp
 • Tài liệu tham khảo
 • Hội khuyến học
 • Báo giáo dục Thời đại
Tổng số có: 318 Bản ghi Hiển thị số lượng / trang
Số / Kí hiệuTiêu đềLoại tài liệuPhòng banNgày ban hành
1225/QĐ-SGDĐT

Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Sea

 • qd-1225.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 25/09/2023
3880, 3881, 3882, 3883, 3884/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Thạnh Phú; Trung tâm ngoại ngữ Sea; Trung tâm Ngoại Ngữ Anh Mỹ Group (cơ sở 4, cơ sở 5, cơ sở 6)

 • cv-3884.pdf
 • cv-3883.pdf
 • cv-3882.pdf
 • cv-3881.pdf
 • cv-3880.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 22/09/2023
1203/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ hoạt động giáo dục

 • qd-1203.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 20/09/2023
1192/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ Mỹ Việt Anh hoạt động giáo dục

 • qd-1192.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 19/09/2023
1196/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Miss May triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1196.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 19/09/2023
3809/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Hoàng Kim

 • cv-3809.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 19/09/2023
1190/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho thôi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đắk Lua

 • qd-1190.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/09/2023
1189/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ

 • qd-1189.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 18/09/2023
3769/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ Ngôi Nhà Ước Mơ

 • cv-3769.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 15/09/2023
1182/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Astra triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1182.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 15/09/2023
3738/SGDĐT-TCCB

Cho phép giải thể Trung tâm Ngoại ngữ Hưng Trí

 • cv-3738.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/09/2023
1172/QĐ-SGDĐT

Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thần Đồng

 • qd-1172.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 14/09/2023
1158/QĐ-SGDĐT

Về việc cho phép Trung tâm Ngoại ngữ Tài Năng Việt triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

 • qd-1158.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/09/2023
1160/QĐ-SGDĐT

Quyết định Về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ OLYMPIA tại thành phố Biên Hoà

 • qd-1160.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/09/2023
1159/QĐ-SGDĐT

Về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ - Nhật ngữ Mamori tại thành phố Biên Hoà

 • qd-1159.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/09/2023
3726/SGDĐT-TCCB

Cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Nam Anh

 • qd-3726.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 13/09/2023
1157/QĐ-SGDĐT

Về việc giải thể Trung tâm Anh ngữ Circle G6 tại thành phố Biên Hoà

 • qd-1157.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 12/09/2023
1155/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép Trung tâm ngoại ngữ E - Skills hoạt động giáo dục

 • qd-1155.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 12/09/2023
1150/QĐ-SGDĐT

Về việc giải thể Trung tâm Ngoại ngữ OCEAN tại thành phố Biên Hoà

 • qd-1150.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 11/09/2023
1134/QĐ-SGDĐT

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Việt Mỹ (cơ sở 7)

 • qd-1134.pdf
Văn bản Phòng Tổ chức Cán bộ 07/09/2023